บริษัท กรีนเทอมินัล จำกัด

Green Terminal Co.,Ltd

www.GreenTerminal.co.th

บริษัท กรีนเทอมินัล จำกัด (Green Terminal Company Limited) เป็นหนึ่งในผู้จัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม ทั้งเชื้อเพลิงแข็งและเหลว อาทิ น้ำมันเตาทดแทน กะลาปาล์ม เชื้อเพลิงไบโอแมส ถ่านหิน ฯลฯ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการด้านพลังงานผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม ส่งมอบให้แก่โรงงานผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

สำหรับงานบริการด้านโลจิสติกส์และขนส่ง บริษัทฯ ได้นำระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics and Transportation Management) ที่มีมาตรฐานและทันสมัยมาใช้ในการควบคุมปริมาณสินค้า การดูแลคุณภาพสินค้า และการติดตามการจัดส่ง เพื่อให้สินค้าถูกจัดส่งถึงผู้รับอย่างถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา และมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริการหลังการขายที่ช่วยคู่ค้าดูแลคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการตรวจวัดประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านพลังงานและวิศวกรรมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้พลังงานที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่า และได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ก็เพื่อพันธกิจสำคัญในการสร้างบริการอันเป็นเลิศแก่คู่ค้าของบริษัทฯ ทุกราย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในหลากหลายกลุ่มฯ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ กลุ่มผู้ผลิตเท็กไทซ์ และกลุ่มโลหะอุตสาหกรรม

ปณิธานที่แน่วแน่ของบริษัทฯ คือการสร้างองค์กรให้เป็นผู้นำด้านพลังงานแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงบริการที่ดีเลิศและมีคุณภาพ โดยมุ่งจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงคุณภาพส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อให้อุตสาหกรรมของประเทศก้าวต่อไปในอนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง

ข้อมูล บริษัท กรีนเทอมินัล จำกัด

ชื่อบริษัท (ไทย) : บริษัท กรีนเทอมินัล จำกัด
ชื่อบริษัท (อังกฤษ) : Green Terminal Company Limited
ทะเบียนการค้า : 0105555051882
สำนักงานใหญ่ : 100 ถนนสุวินทวงศ์ (ถนนคุ้มเกล้า) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : 0-2346-6735-8
โทรสาร : 0-2346-6735
เว็บไซต์ : www.GreenTerminal.co.th

E-ORDER

ระบบสั่งซื้อออนไลน์

MEMBER LOGIN

ผู้ใช้งานใหม่ลงทะเบียน >> คลิก