บริษัท กรีนเทอมินัล จำกัด

Green Terminal Co.,Ltd

www.GreenTerminal.co.th

สั้งซื้อสินค้าวันนี้ รับกำจัดกากเชื้อเพลิงฟรี


ลูกค้าท่านที่มีการสั่งซื้อภายในปีนี้ บริการกำจัดกากเชื้อเพลิงใช้แล้วให้ฟรี*
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
* เมื่อท่านมีการสั่งซื้อต่อเนื่องเกินกว่า 1,000 ตัน ในระยะเวลา 3เดือน 
   การจัดเก็บดังกล่าวเป็นการจัดเก็บที่ถูกต้องตามหลักและข้อกำหนดของกรมอุตสหกรรม โดยมี      เลข13หลักออกให้พร้อม
   

E-ORDER

ระบบสั่งซื้อออนไลน์

MEMBER LOGIN

ผู้ใช้งานใหม่ลงทะเบียน >> คลิก