บริษัท กรีนเทอมินัล จำกัด

Green Terminal Co.,Ltd

www.GreenTerminal.co.th

ต้องการผู้ร่วมงาน


ต้องการผู้ร่วมงาน
1.ฝ่ายขาย และการตลาด Executive Sale 
2.วิศวกรโรงงาน Plant Engineer

       -ไม่จำกัดประสบการณ์
       -อายุไม่เกิน 35 ปี
       -ไม่จำกัดเพศ
       -ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
       -มีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
       -มีพาหนะเป็นของตนเอง
       -รักความก้าวหน้า
       -อดทนต่อแรงกดดันได้ดี  

       -โบนัสประจำปี
       -ท่องเที่ยวทั้งในและต่างปรเะทศ
       -เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
       -ค่ารักษาพยาบาลส่วนบุคคล
       -ประกันสังคม
       -ปรับเงินเดือนตามโครงสร้าง  
       -มีความก้าวหน้าในตำแหน่ง
       -ค่าฝึกอบรม

E-ORDER

ระบบสั่งซื้อออนไลน์

MEMBER LOGIN

ผู้ใช้งานใหม่ลงทะเบียน >> คลิก