บริษัท กรีนเทอมินัล จำกัด

Green Terminal Co.,Ltd

www.GreenTerminal.co.th

ไม้สับ (Chip Woods)


ไม้สับ 
     เป็นเชื้อเพลิงในกลุ่มชีวมวล ซึ่งเกิดจากการนำเศษไม้ชนิดต่างๆที่เหลือจากการตัดโค่นทิ้ง จากการแปลสภาพ จากเศษซากไม้ยืนต้นตาย ไม้ผลที่หมดอายุเก็บผลผลิต ซึ่งเศษไม้ดังกล่าวสามารถหาได้ตามท้องถิ่นนั้นๆ คุณสมบัติของไม้สับที่ได้ก็ขึ้นอยู่ปริมาณสัดส่วนของไม้แต่ละชนิดที่สามารถรวบรวมมาได้ในแต่ละครั้ง การควบคุมค่าความร้อนให้คงที่จึงสามารถทำได้ค่อนข้างข้างยากพอสมควร แต่เนื่องจากไม้พื้นเมืองในประเทศไทยไม่มีความแตกต่างทางด้านกายภาพมากนัก จึงมีค่าความร้อนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยไม้สามารถรวบรวมได้มักจะเป็นไม้ในกลุ่มไม้ผลเศรษฐกิจได้แก่ ไม้มะขาม ไม้มะม่วง ไม้ยางพารา ไม้ขนุน ไม้ยูคาลิปตัด กะฐิน เป็นต้น 

Dimension:

      มักนิยมตัดซอยกันที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ประมาณ 10-30 มม.เป็นรูปทรงลูกบาศน์ หรือตามแต่เครื่องจักรของแต่ละโรงงานนั้นๆ

Specification:
  
      ค่าความร้อนเฉลี่ยมักจะอยู่ในช่วง (ADB)  2800-3500  กิโลแคลอรี่/กก. และมีความชื้นสะสมอยู่ที่ประมาณ 35-50%

Location:

      หาได้ในทั่วทุกภาค แต่มักจะมีปริมาณมากในภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

E-ORDER

ระบบสั่งซื้อออนไลน์

MEMBER LOGIN

ผู้ใช้งานใหม่ลงทะเบียน >> คลิก