บริษัท กรีนเทอมินัล จำกัด

Green Terminal Co.,Ltd

www.GreenTerminal.co.th

ถ่านหินบีทูมีนัส (Bituminous coal) Standard Grade


ถ่านหิน บีทูมินัส คัดขนาด

     เป็นถ่านหินชั้นคุณภาพสูงปานกลาง  มีลักษณะเป็นสีดำอมแดง ค่อนข้างแข็ง และความร้อนสูง โดยมาตรฐานการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ที่สามารถหาซื้อได้คือประมาณ 5500-5800 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม (ADB) ที่ค่าความชื้นไม่เกิน 35%

     ขนาดของก้อนมีหลากหลาย ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงใหญ่ 0-70 มม. โดยสามารถวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหรือมุมที่กว้างที่สุดของก้อนถ่าน 

    การคัดแยกในแบบที่ เป็นที่นิยมคือ Screening คือเป็นตะแกรงร่อนแบบหลายชั้น และคัดแยกจากขนาดเล็กสุดขึ้นไป จนถึงขนาดใหญ่ที่สุด โดยมักมีขนาดที่คัดไซด์กันทั่วไป ดังนี้ 

00 –10 มม.

05 –10 มม.

00 –50 มม.

10 –25 มม.

25 –50 มม.สมบัติทางเคมี


ค่าความชื้นรวม 30 - 35 % โดยน้ำหนัก

ค่าความร้อนอยู่ในช่วง 5,500 – 5,800 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม

ค่าสารระเหย 20 - 40% โดยน้ำหนัก

ค่าซัลเฟอร์น้อยกว่า ร้อยล่ะ 1


E-ORDER

ระบบสั่งซื้อออนไลน์

MEMBER LOGIN

ผู้ใช้งานใหม่ลงทะเบียน >> คลิก