บริษัท กรีนเทอมินัล จำกัด

Green Terminal Co.,Ltd

www.GreenTerminal.co.th

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง


เชื้อเพลิงชีวมวล wood pellet    
         
           เป็นการนำเศษวัสดุทางการเกษตร จากงานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม   มาสับบดให้เป็นผงฝุ่นขนาดเล็ก  ผ่านกระบวนการอบให้แห้งเพื่อลดความชื้น แล้วนำมาเข้าเครื่องบดอัดแรงดันสูง ให้อัดแน่นเป็นแท่งขนาดเล็ก 
            ซึ่งจะสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ในภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำ(Boiler) เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งให้ค่าความพลังงานความร้อนถึง 3500-4200 กิโลแคลลอรี/ก.ก. ซื่งเทียบเท่าใกล้เคียงกับพลังงานจากถ่านหินบีทูมีนัส 


      คุณสมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 มม.
ความยาว 25-45 มม

      คุณสมบัติทางเคมีของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
ค่าพลังงานความร้อน 3500-4200 กิโลแคลลอรี/ก.ก.
ความชื้น ไม่เกินกว่า 10%
จำนวนขี้เถ้า <2%
ค่าความหนาแน่น 1200-1300 กก./ลบม.

E-ORDER

ระบบสั่งซื้อออนไลน์

MEMBER LOGIN

ผู้ใช้งานใหม่ลงทะเบียน >> คลิก